Het goedkeuringsrecht in een crisissituatie


In dit redactionele artikel wordt kort ingegaan op de reikwijdte van art. 2:107a BW. Het daarin neergelegde goedkeuringsvereiste levert in tijden van crisis de nodige vertraging op. In het artikel wordt ingegaan op recente uitspraken van de Ondernemingskamer over de mogelijk vereiste goedkeuring bij de verkoop van een gedeelte van Fortis aan de Nederlandse Staat. Ook wordt er ingegaan op een eventuele aansprakelijkheidskwestie wegens wanbeleid indien de rechter zou oordelen dat goedkeuring door de aandeelhouders vereist is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.J.W. Jongsma, J. Klijnsma

Verschijning: mei 2009

Archiefcode: AA20090293

aandeelhouder activisme Fortis goedkeuring onderneming verkoop zeggenschap

Burgerlijk recht

Opinie Redactioneel