aandeelhouder

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond

Aanpassing van Boek 2 BW voor joint venture-doeleinden?

M.W. den Boogert

Ondernemingen kunnen zelfstandig of afhankelijk zijn. Naast afhankelijke ondernemingen die dochterondernemingen in concern- of groepsverband zijn, bestaan er joint venture-ondernemingen die afhankelijk zijn van samenwerkende joint venture-partners zonder dat zij behoren tot het concern of de groep van een van de partners. Wordt de joint venture-onderneming uitgeoefend in de vorm van een NV of een BV, dan kan een spanningsveld ontstaan tussen de dwingendrechtelijke wettelijke inrichting van de NV en de BV en de wens van de samenwerkende partners hun ondernemersdoelstelling in de joint venture-vennootschap tot gelding te kunnen brengen.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950354

Autonomie en paternalisme in het ondernemingsrecht van Nederland en Delaware

T.A. Keijzer

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt met breed penseel besproken in hoeverre sprake is van een vennootschapsrechtelijk zelfbeschikkingsrecht in Nederland en Delaware. Kunnen actoren hun eigen positie bepalen, of zijn belangrijke keuzes opgelegd door de wetgever? Daartoe worden de wetssystematiek en de verhouding tussen het bestuur en de algemene vergadering geanalyseerd.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170610

Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang

G.P. Oosterhoff

Een aandeelhouder in een NV of BV kan het stemrecht op zijn aandelen uitoefenen. Daardoor kan hij het economische belang dat zijn aandeel vertegenwoordigt, beschermen. Indien hij het economische belang bij zijn aandelen aan een ander overdraagt, en zeker als hij daarnaast nog een shortpositie in het aandeel verwerft, is het de vraag of hij nog altijd het stemrecht op de aandelen kan uitoefenen, of dat de wet of de redelijkheid en billijkheid daaraan in de weg (moeten) staan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2018
AA20180431

De beurs-NV van nul tot nu van VOC tot hedge fonds

J.M. de Jongh

Post thumbnail

Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders zijn van alle tijden. Zij doen zich niet alleen voor bij wanbeleid maar ook bij belangenconflicten. Matthijs de Jongh schreef een ontwikkelingsgeschiedenis van de kapitaalvennootschap aan de hand van de ingewikkelde verhouding tussen aandeelhouders en de vennootschap. In deze bijdrage belicht hij enkele hoofdlijnen uit zijn boek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2014
AA20140777

De conserverende aanslag als exitheffing toelaatbaar?

J.W. Zwemmer

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 11 maart 2004, nr. C-9/02, V-N 2004/15, punt 9, ECLI:EU:C:2004:138 (Hughes de Lasteyrie du Saillant t. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie) In onderstaand arrest kwam het hof tot de conclusie dat het Franse stelsel inzake de conserverende aanslag in strijd is met het EG-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2004
AA20040642

De juridische consequenties van de Nederlandse Stewardship Code

V.J. Nederpelt

Post thumbnail De rol van institutionele beleggers ten opzichte van de ondernemingen waarin zij aandelen houden, is een veelbesproken onderwerp. Om handvatten te bieden bij het vervullen van deze rol heeft belangenorganisatie Eumedion de Nederlandse Stewardship Code opgesteld. De vraag is echter in hoeverre deze Stewardship Code juridisch bindend is en welke consequenties aan een schending verbonden kunnen zijn.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2019
AA20190745

De nieuwe structuurregeling

Deel I: 2001-2003

E.D.G. Kiersch

Op 1 oktober 2004 trad in werking de Wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de structuurregeling. De wet brengt wijzigingen aan in de voorschriften voor inrichting van de zogenoemde grote naamloze of besloten vennootschap, beter bekend als de structuurvennootschap. In de wet zijn voorts nieuwe rechten opgenomen voor aandeelhouders en kapitaalverschaffers van NV’s en BV’s. Ook bevat de wet de rechtsbasis voor verankering van een gedragscode bij algemene maatregel van bestuur. Dit artikel behandelt de voorgeschiedenis van het wetsvoorstel, waaronder het advies van de SER en de gang van zaken in de periode 2001- 2003.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2005
AA20050505

De turbo-bv

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 18 oktober 1995, nr. 30 643, ECLI:NL:HR:1995:AA3109, BNB 1996/189 (De turbo-bv) In de noot bij deze uitspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad wordt ingegaan op het feit dat de volstorting van aandelen met waardeloze vorderingen op de betreffende BV ook in fiscaal opzicht als volstorting wordt aangemerkt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1996
AA19960775

Dividendstripping: beleggen voor gevorderden met een kwade reuk

J.H.M. Arts

Post thumbnail In deze amuse schrijft Hans Arts over dividendstripping, dat niet verboden is, maar vanwege de bedoeling om fiscaal voordeel te behalen wel in een kwade reuk staat.

Opinie | Amuse
maart 2023
AA20230166

Een verplicht openbaar bod op aandelen

F.C. van Spengler

Het is nogal wat om iemand te verplichten een openbaar bod op alle aandelen van een vennootschap uit te brengen. Toch stelt de Europese Commissie voor om deze verplichting op te leggen aan (rechts)personen die wel een flink deel maar niet alle aandelen van een vennootschap in hun bezit krijgen. Een bepaling daartoe is opgenomen in een ontwerp EG-richtlijn inzake het openbaar bod op aandelen. Op welke rechtsgrond steunt de bepaling en hoe is die door de Commissie uitgewerkt? Dat zijn de belangrijkste vragen die in dit artikel aan de orde komen.

Verdieping | Studentartikel
januari 1992
AA19920020

Elektronisch stemmen door aandeelhouders

D.J. Hesemans

Het is al een goed gebruik dat aandeelhouders niet langer werken met dividendbladen, maar dat dit alles electronisch gaat, maar dit gaat de aandeelhouder nog niet ver genoeg, men wil ook elektronisch zijn rechten uit kunnen oefenen. om aan deze wens te voldoen is nu boek 2 van het burgerlijk wetboek aangepast.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2007
AA20070528

Empty voting, alsof het niets is…

Securities lending en het uitoefenen van stemrechten

S. Rosmalen

Post thumbnail Begin 2007 verschenen verschillende berichten in de Nederlands een Amerikaanse media waarin empty voting geëtaleerd werd als de nieuwste gadget van de activistische aandeelhouder. De krantenkoppenwaren mooi en empty voting klinkt interessant, maar hoe zit dit fenomeen nu in elkaar? En wat zou een aandeelhouder met deze ‘lege stemmen’ kunnen bereiken? Sinds het ter perse gaan van het oktobernummer 2008 is er veel veranderd in de financiële wereld. Suzanne Rosmalen heeft daarom een aanvulling op haar artikel geschreven. De tekst is toegevoegd aan het pdf-bestand van het artikel.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2008
AA20080693

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond