activisme

Toont alle 4 resultaten

Geen rook maar vuur. Over de waarheidsplicht van de jurist

J.E. Soeharno

Post thumbnail De jurist is een bewaker van feiten. Tegenwoordig dreigen beroepsethische plichten tot waarheidsvinding echter nog wel eens opzij te worden gezet voor politieke of morele voorkeuren. In dat licht wordt de maatschappelijke betekenis van de verantwoordelijkheid van de jurist tot waarheidsvinding almaar belangrijker.

Opinie | Amuse
maart 2020
AA20200230

Het goedkeuringsrecht in een crisissituatie

D.J.W. Jongsma, J. Klijnsma

In dit redactionele artikel wordt kort ingegaan op de reikwijdte van art. 2:107a BW. Het daarin neergelegde goedkeuringsvereiste levert in tijden van crisis de nodige vertraging op. In het artikel wordt ingegaan op recente uitspraken van de Ondernemingskamer over de mogelijk vereiste goedkeuring bij de verkoop van een gedeelte van Fortis aan de Nederlandse Staat. Ook wordt er ingegaan op een eventuele aansprakelijkheidskwestie wegens wanbeleid indien de rechter zou oordelen dat goedkeuring door de aandeelhouders vereist is.

Opinie | Redactioneel
mei 2009
AA20090293

Inleiding

H.J. van Kooten, A. Meijer, H. Moons, M. Veldt, K. Vos

Inleiding van de redactiecommissie bij het bijzonder nummer van 1992 met als titel 'Rechter en Politiek'. Aan deze titel kunnen verschillende onderwerpen opgehangen worden wat dan ook gebeurt in de bundel.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
november 1992
AA19920657

Radicalisering naar gewelddadig extremisme

Het belang van de democratische rechtsstaat

K. van den Bos

Post thumbnail

‘Het moet radicaal anders, want zo gaat het niet goed!’ Wie heeft dat niet eens gedacht? Het kan inderdaad goed zijn om soms het roer radicaal om te gooien. Maar waar ligt hierbij de grens? Die grens ligt voor een belangrijk deel bij de democratische rechtsstaat. Opkomen voor en versterken van die rechtsstaat vormt daarom een belangrijke opdracht.

Opinie | Amuse
december 2021
AA20211062

Toont alle 4 resultaten