Hernieuwde aandacht voor het tuchtrecht


Tuchtrecht is opnieuw in beweging. Bevoegdheden van tuchtrechtelijke colleges worden uitgebreid, het sanctiearsenaal verstevigd, kernwaarden en gedragsregels opgesteld. Deze opleving van dit bijzondere rechtsgebied heeft de redactie van Ars Aequi doen besluiten een Bijzonder nummer te wijden aan het tuchtrecht. Deze bijdrage is het woord vooraf van de redactiecommissie bij dit Bijzonder nummer.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. de Graaff, T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, M. Samadi

Verschijning: juli 2016

Archiefcode: AA20160490

Bijzonder nummer tuchtrecht woord vooraf

Strafrecht en criminologie StrafrechtTuchtrecht

Bijzonder nummer Tuchtrecht