woord vooraf

Toont alle 7 resultaten

Bijzonder nummer 2018: De eigendom voorbij

P.H.M. Broere, J.W.H. Lemmen, J. van Mourik, L. Noyon, J.T. Tegelaar, K.A.M. van Vught, B.F.M. Vulto, P.G.J. Wissink

Dit is het woord vooraf bij het Bijzonder Nummer 2018 van Ars Aequi, getiteld 'De eigendom voorbij'. 
 

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
juli 2018
AA20180563

Hernieuwde aandacht voor het tuchtrecht

R. de Graaff, T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, M. Samadi

Tuchtrecht is opnieuw in beweging. Bevoegdheden van tuchtrechtelijke colleges worden uitgebreid, het sanctiearsenaal verstevigd, kernwaarden en gedragsregels opgesteld. Deze opleving van dit bijzondere rechtsgebied heeft de redactie van Ars Aequi doen besluiten een Bijzonder nummer te wijden aan het tuchtrecht. Deze bijdrage is het woord vooraf van de redactiecommissie bij dit Bijzonder nummer.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160490

Rode draad ‘Beschermenswaardige partijen’

Woord vooraf

M.M. Kappé, D.W. van Maurik, T.A. van Polanen, M.D. Reijneveld, P.M. Sijtsma, B.F.M. Vulto

Post thumbnail Dit is het Woord vooraf bij de Rode Draad 2020. Nu op het Malieveld wederom steeds vaker wordt gedemonstreerd, is het belangrijk om te reflecteren op de vraag wie we in deze maatschappij willen beschermen, waarom we dat willen en of het huidige wettelijk kader ook aan deze behoefte voldoet. In de Rode Draad 2020 staat daarom de ‘beschermenswaardige partij’ centraal.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
januari 2020
AA20200092

Rode draad ‘Te land, ter zee en in de lucht’

Een juridische wereldreis

M.T. Beumers, P.H.M. Broere, J.R. Duin, A.M. Overheul, F.Q. van de Pol, P.G.J. Wissink

Post thumbnail

Dit is de inleiding van de Rode draad 2017. Het onderwerp is ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Er zijn de laatste decennia bijzondere ontwikkelingen geweest in onze wateren, onder onze voeten en boven onze hoofden: van ruimtereizen tot moderne piraterij en van drijvende steden tot vluchtelingenstromen. Ars Aequi besteedt in deze serie dan ook graag aandacht aan de juridische consequenties van al deze nieuwe ontwikkelingen te land, ter zee en in de lucht.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
januari 2017
AA20170058

Woord vooraf

Dit is het woord vooraf bij de Rode Draad 2024 van Ars Aequi, die gaat over dissenting opinions. In deze Rode Draad bespreken en verdedigen auteurs een minderheidsopvatting uit hun specialisme. Zo pogen zij de aanhangers van de tegengestelde opvatting over de streep te trekken.

Rode draad | Dissenting opinions
februari 2024
AA20240174

Woord vooraf

Y.E.M. Cremers, M.M. Kappé, L.L. MacLean, M.D. Reijneveld, D.B. Sander, P.M. Sijtsma

In dit woord vooraf legt de redactiecommissie uit wat de lezer van deze nieuwe rubriek kan verwachten.

Rode draad | Recht & Geest
januari 2021
AA20210072

Woord vooraf: Autonomie en recht

Woord vooraf

P.H.M. Broere, C.C. de Kluiver, L. Münchow, L. Noyon, O. Oost

Post thumbnail

Dit is de inleiding van het Bijzonder Nummer 2017 van Ars Aequi, gewijd aan het thema ‘autonomie’. Het nummer behelst een zoektocht naar de betekenis van autonomie in het huidig recht.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170578

Toont alle 7 resultaten