Gasopslag in Langelo


Rechtbank Assen 19 augustus 1994, nrs. 94/964WRO44P01G09 en 94/966WRO44P01G09, ECLI:NL:RBASS:1994:AH5806, BR 1994, p. 921, m.nt. A.A.J. de Gier (mrs. A.H.J. Lennaerts, A.T. de Kwaadsteniet en H.C.P. Venema); Vz.

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 14 oktober 1994, ABkort 1994, 847 (mr. H.C.G.L. Polak)

Uitspraak van de Rechtbank Assen (19 augustus 1994) en de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak inzake het weigeren van Gedeputeerde Staten om het streekplan te herzien. Aan de orde is of zo een weigering een appellabel besluit is. In de noot wordt ruimschoots ingegaan op het besluitbegrip en alles wat hieromtrent bij bijvoorbeeld bezwaar en beroep mee samenhangt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.G. Drupsteen

Verschijning: maart 1995

Archiefcode: AA19950212

Rechtbank Assen 19-08-1994 (ECLI:NL:RBASS:1994:AH5806) zaaknummer: 94/964WRO44P01G09, 94/966WRO44P01G09

afdeling bestuursrechtspraak beroep besluit bestuursorgaan bezwaar invoering Awb

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie