Showing all 6 results

Belemmeringen voor (zichtbare) bestuursrechtelijke rechtsvorming

A.T. Marseille

Van rechtsvorming is in het algemeen sprake als de betekenis van een rechterlijke uitspraak verder strekt dan het geschil dat er mee wordt beslecht, doordat in de uitspraak bepaalde rechtsbegrippen of rechtsbeginselen worden geconcretiseerd en de betreffende uitspraak daarmee een bijdrage levert aan de rechtseenheid en/of rechtsontwikkeling. Deze bijdrage gaat over de Nederlandse bestuursrechter als rechtsvormer. In hoeverre voldoet hij aan de volgende twee geformuleerde wensen: neemt hij zijn verantwoordelijkheid, en weet hij daarbij te overtuigen? En voor zover hij niet geheel en al aan die wensen voldoet: valt zijn feilen te verklaren, en valt er iets aan te doen?

Februari 2010
AA20100090

De conclusie voorbij

Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

M. Bosma, B.J. van Ettekoven, O. van Loon, H.G. Lubberdink, J.C.A. de Poorter, B.J. Schueler

Dit boek werd aan Jaap Polak aangeboden ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

9789069169002 - 23-4-2017

De drie dimensies van het bestuursrecht van J. van der Hoeven

J.E.M. Polak

Jaap Polak staat stil bij het werk en leven van de eerste voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State J. van der Hoeven en diens bestuursrechtelijke meesterwerk De drie dimensies van het bestuursrecht.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
Februari 2013
AA20130094

Gasopslag in Langelo

Th.G. Drupsteen

Rechtbank Assen 19 augustus 1994, BR 1994, p. 921, m.nt. A.A.J. de Gier (mrs. A.H.J. Lennaerts, A.T. de Kwaadsteniet en H.C.P. Venema); Vz. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 14 oktober 1994, ABkort 1994, 847 (mr. H.C.G.L. Polak) Uitspraak van de Rechtbank Assen (19 augustus 1994) en de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak inzake het weigeren van Gedeputeerde Staten om het streekplan te hierzien. Aan de orde is of zo een weigering een appellabel besluit is. In de noot wordt ruimschoots ingegaan op het besluitbegrip en alles wat hieromtrent bij bijvoorbeeld bezwaar en beroep mee samenhangt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1995
AA19950212

Hoger beroep. De wet zegt nee. Kan de rechter ja zeggen?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 5 april 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV8667, nr. 200506809/1, AB 2006, 320 m.nt. A.T. Marseille Het dagelijks bestuur van een deelgemeente wijst een aantal straten aan, waar tegen betaling kan worden geparkeerd. Het bezwaarschrift daartegen wordt niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank verklaart het beroep daartegen kennelijk ongegrond. Het daartegen gedane verzet verklaart de rechtbank ongegrond. Vervolgens stelt appellant beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2007
AA20070155

Rechtsvorming door de bestuursrechter en hoe het bovenindividuele perspectief in de rechterlijke procedure te verankeren

J.C.A. de Poorter

In 2019 bestaat de Awb 25 jaar. Als voorafje voor dit feest presenteert Jurgen de Poorter vast een amuse over bestuursrechterlijke rechtsvorming.

Opinie | Amuse
November 2018
AA20180870

Showing all 6 results