Erven Cijsouw-De Schelde


Hoge Raad 25 juni 1993, nr. 14958, ECLI:NL:HR:1993:AD1907, NJ 1993, 686 m.nt. PAS (Erven Cijsouw/De Schelde)

Arrest van de Hoge Raad met bijbehorende noot over de aansprakelijkheid van de werkgever die bij de dood van de schade lijdende werknemer wordt voortgezet door haar erfgenamen. Het betreft een zaak waarbij schade is opgelopen door het inademen van asbest. In de zaak komt duidelijk naar voren dat het bewijzen van het (tijdstip) van het causaal verband voor de aansprakelijkheidsstelling in maatschappelijk ongelijke verhoudingen niet zo zwaar op de schouders van de schade lijdende werknemer wordt gelegd als in verhoudingen die maatschappelijk gelijk zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: februari 1994

Archiefcode: AA19940109

Hoge Raad 25-06-1993 (ECLI:NL:HR:1993:AD1907) zaaknummer: 14958

asbest bewijslast schadevergoeding Verlichting werkgeversaansprakelijkheid zorgplicht

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie