Een juridisch advies over Paulianeus handelen


Hoge Raad 18 januari 2008, nr. C06/111HR, ECLI:NL:HR:2008:BB5067, LJN: BB5067 (Advocaat S/Brouwer)

In deze zaak, die illustrerend is voor handelingen die net voor het intreden van faillissement plaatsvinden, komt aan de orde in welke gevallen er sprake is van betaling die onder art. 47 Fw valt. Ook komt in dit arrest aan de orde in hoeverre een advocaat jegens de boedel aansprakelijk is wegens ‘fout’ adviseren in een Pailianeuze zaak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. van Boom

Verschijning: oktober 2008

Archiefcode: AA20080726

Hoge Raad 18-01-2008 (ECLI:NL:HR:2008:BB5067) zaaknummer: C06/111HR

advies benadeling boedel beroepsfout crediteur faillissementspauliana

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie