Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

Betrokkenheid van banken bbj sterfhuisconstructies

R. van den Bosch

Bij het op stapel zetten en uitvoeren van sterfhuisconstructies spelen de banken een essentiële en onmisbare rol. Niet zelden krijgt deze nadrukkelijke betrokkenheid een dubieus stempel opgedrukt, al is het alleen maar vanwege het feit dat de banken zich dikwijls reeds aan alle kanten hebben ingedekt, op het moment dat 'de reorganisatieplannen' aan de openbaarheid worden prijsgegeven. Het is de vraag of het hierdoor veroorzaakte gevoel van onvrede zich laat vertalen in een juridische aanvechtbaarheid. In het nu volgende betoog zal de positie van (door de constructie benadeelde) schuldeisers van de in het sterfhuis achterblijvende werkmaatschappijen centraal staan, waarbij in het bijzonder aandacht besteed zal worden aan de vraag in hoeverre de handelwijze van de bank jegens hen als paulianeus of (anderszins) onrechtmatig kan worden aangemerkt.

Overig | Rode draad | Financiële markten en instellingen
December 1988
AA19880828

De faillissementspauliana: revisie van een relict

G. van Dijck

Uit de literatuur kan worden opgemaakt dat de faillissementspauliana niet altijd een goed onderscheid maakt tussen wat geoorloofd is en wat ongeoorloofd. Hierdoor rijst de vraag of de bestaande faillissementspauliana adequaat is. Het onderzoek brengt in kaart welke bezwaren zich in de literatuur hebben geopenbaard en, aan de hand van empirisch onderzoek, welke problemen zich in de praktijk volgens curatoren voordoen. Verder richt het onderzoek zich op de relatie tussen de gevonden knelpunten en belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse vermogensrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 2007
AA20070164

Een juridisch advies over Paulianeus handelen

W.H. van Boom

Hoge Raad 18 januari 2008, nr. C06/111HR, ECLI:NL:HR:2008:BB5067, LJN: BB5067 (Advocaat S/Brouwer) In deze zaak, die illustrerend is voor handelingen die net voor het intreden van faillissement plaatsvinden, komt aan de orde in welke gevallen er sprake is van betaling die onder art. 47 Fw valt. Ook komt in dit arrest aan de orde in hoeverre een advocaat jegens de boedel aansprakelijk is wegens 'fout' adviseren in een Pailianeuze zaak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2008
AA20080726

September 2000

Katern 76: Faillissementsrecht

S.H. van Dijk

September 2001

Katern 80: Failissementsrecht

S.H. van Dijk

December 2001

Katern 81: Burgerlijk recht

I. Brand, P.C. van Es, R.M.Ch.M. Koot, W.C. Scharp

Maart 2002

Katern 82: Faillissementsrecht

S.H. van Dijk

Juni 2003

Katern 87: Faillissementsrecht

S.H. van Dijk

Maart 2006

Katern 98: Faillissementsrecht

N.S.G.J. Vermunt

Kuijsters-Gaalman q.q. Faillissementspauliana; doel en strekking, verrekening tijdens faillissement

N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 30 september 1994, nr. C02/197HR, ECLI:NL:HR:2004:AN7322, RvdW 1994, 190 (Kuijsters/Gaalman q.q.) In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de faillissementspauliana en verrekening. De hoofdregel die uit dit arrest gedestilleerd kan worden is dat een schuldeiser die een door faillissementspauliana ontvangen bedrag moet terugstorten in de boedel deze plicht niet kan verrekenen met een schuld die deze schuldeiser nog op de boedel heeft. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op zowel verrekening buiten als binnen faillissement.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 1995
AA19950124

Mr. Gispen q.q.-IFN

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 24 maart 1995, nr. 15584, ECLI:NL:HR:1995:ZC1676, RvdW 1995, 77 (Mr. Gispen q.q./IFN) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de faillissementspauliana waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid tot het vernietigen van een betaling aan een schuldeiser indien de schuldeiser wist van een (aanvraag) van het faillissement en de schuldeiser boven andere schuldeisers te begunstigen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1996
AA19960183

Nawoord op bovenstaande reacties

N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann

Nawoord op twee eerdere reacties bij een noot van beide auteurs over de faillissementspauliana en verrekening.

Opinie | Reactie/nawoord
Juli 1995
AA19950572

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond