De verhouding tussen sportregel en rechtsregel


In deze eerste bijdrage aan de Rode draad wordt ingegaan op het karakter van sport, de verschillen tussen rechts- en sportregels en wordt civielrechtelijke jurisprudentie besproken die ziet op de aansprakelijkheid bij schade ontstaan in sportsituaties.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Boon

Verschijning: januari 1996

Archiefcode: AA19960023

aansprakelijkheid normen rechtsregels spel sport en recht

Burgerlijk recht

Overig Rode draad Sport en recht