Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

‘Ik kon nooit tegen mijn verlies’

Interview met prof.mr. H.T. van Staveren

M.F.J. Haak, J.S. Kortmann

Heiko van Staveren is verwikkeld in bijna alles wat maar met sport te maken heeft. Zelf begon hij zijn sportcarrière jaren geleden bij de toenmalige hockeyclub HTCC in Brabant. Hij verwierf zich een plek in het Nederlands Elftal, waarin hij samenspeelde met onder andere de Chef de Mission van de laatste Olympische Spelen, André Bol¬huis ('Bolhaus zum Gladbach, zo noemden we hem'). De topsport-geest is hij nooit meer kwijtgeraakt: naar eigen zeggen kan hij nog steeds niet een uurtje joggen zonder paaltjes te tellen en tussentijden te klokken. Van Staveren heeft in Utrecht gestudeerd, en is daar in 1981 bij professor B. Wachter ook gepromoveerd op het onderwerp 'Het voet-balcontract'. Tegenwoordig is hij hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is lid van vele adviesraden van de verschillende sportbonden. Behalve voor deze direct aan sport ge¬lieerde instanties doet hij zo nu en dan ook onderzoeken voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na een sportieve zoektocht langs de diverse verdiepingen van de rechtenfaculteit van de VU, vonden we Van Staveren op de zevende.

Overig | Rode draad | Sport en recht | Verdieping | Interview
november 1996
AA19960683

Beantwoording rechtsvraag (252) onrechtmatige daad in de sport

C.J.J.M. Stolker

Beantwoording rechtsvraag inn het kader van de Rode draad 'Sport en recht' waarbij er allerlei aansprakelijkheidsvragen opkomen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1996
AA19960595

Commerciële aspecten van de sport

H.T. van Staveren

Vercommercialisering heeft te maken met de verkoop van een product. Dat product bestaat uit de sportprestaties van de sportorganisatie — de club, de bond of een andere soortgelijke organisatie — en uit de sportprestaties van de betrokken sporters. Bij de verkoop van het product is natuurlijk van groot belang wie de rechten op die prestaties kan doen gelden. Dit artikel gaat in op de rechten van de sportorganisatie en de sporter op hun respectievelijke prestaties alsmede op de verhouding tussen die rechten.

Overig | Rode draad | Sport en recht
december 1996
AA19960744

De aansprakelijkheid van de sporttrainer voor letselschade van de sporter

C. Koorn

In 1995 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat inmiddels bekend staat als de Emmense turnster. Dit arrest, waarbij een sportvereniging en haar trainster aansprakelijk werden gesteld voor het letsel van een turnster, heeft in de sportwereld voor veel beroering gezorgd. De vraag is of er ten aanzien van de aansprakelijkheid van trainers/coaches algemene regels te geven zijn.

Literatuur | Proefschriftbijdrage | Overig | Rode draad | Sport en recht
oktober 1996
AA19960663

De verhouding tussen sportregel en rechtsregel

C. Boon

In deze eerste bijdrage aan de Rode draad wordt ingegaan op het karakter van sport, de verschillen tussen rechts- en sportregels en wordt civielrechtelijke jurisprudentie besproken die ziet op de aansprakelijkheid bij schade ontstaan in sportsituaties.

Overig | Rode draad | Sport en recht
januari 1996
AA19960023

Het gelijkheidsbeginsel buiten spel gezet?

A. van Veen, R. de Winter

Eind 1995 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak-Bosman. Hoewel de praktijk van het maken van onderscheid tussen deelnemers van sporten aan de kaak werd gesteld vallen verschillende groepen van sporters nog buiten het bereik van het Bosman-arrest. In dit artikel zal het gelijkheids¬beginsel worden gebruikt als toetssteen voor bestaande regelingen en praktijken in de sport, die het maken van onderscheid meebrengen.

Overig | Rode draad | Sport en recht
juni 1996
AA19960415

maart 1992

Katern 42: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Rechtsvraag (252) onrechtmatige daad in de sport

C.J.J.M. Stolker

In deze rechtsvraag wordt de vraag gesteld wanneer er in de setting van een sportwedstrijd sprake is van een onrechtmatige daad. In de sport gelden andere zorgvuldigheidsnormen en mensen worden geacht zich te conformeren aan de risico's.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1996
AA19960277

Sport en Europees recht

H.A.G. Temmink

Dit artikel is een aanvulling op het in maart verschenen commentaar bij het arrest Bosman.' De bijdrage beoogt een overzicht te geven van de invloed die het recht en het beleid van de Europese Unie hebben op regels en praktijken in de sportwereld.

Overig | Rode draad | Sport en recht
april 1996
AA19960235

Sport en recht in perspectief

M. Olfers

Post thumbnail De meeste sport en recht-juristen hebben een arbeidsrechtelijke achtergrond. Tegenwoordig zijn sport en recht-juristen, mede vanwege de toegenomen mogelijkheden voor de exploitatie van de sportprestatie, ook actief op de juridische domeinen zoals: IE, portretrecht, mediarecht, mededingingsrecht, et cetera. Het vakgebied sport en recht is multidisciplinair. Een snoeiharde overtreding op het veld vereist kennis van het aansprakelijkheidsrecht, tuchtrecht en strafrecht. De overgang van een speler naar een andere club vereist niet alleen kennis van transfers en overschrijvingen, maar ook van het verenigingsrecht, arbeidsrecht, vrij verkeer, migratierecht etc.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2011
AA20110479

Sporttuchtrecht

H. de Doelder

Ontucht op de judomat, karate op het voetbalveld en illegaal gokken op eigen wedstrijden door de scheidsrechter, zaken voor de tucht- en/of strafrechter? Verder in dit artikel de vraag in hoeverre het sporttuchtrecht voldoet en dient te voldoen aan enkele belangrijke straf(proces)rechtelijke beginselen. Is bijvoorbeeld voor een tuchtrechtelijke veroordeling een voorafgaande strafbaarstelling vereist en is de beschuldigde in het sporttuchtrecht verplicht mee te werken aan zijn eigen veroordeling?

Overig | Rode draad | Sport en recht
juli 1996
AA19960484

UEFA vs J.-M. Bosman

Het vrije verkeer van beroepssporters in de Europese Unie

H.A.G. Temmink

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 december 1995, ECLI:EU:C:1995:463, zaak C-415/93 (VZW Koninklijke Belgische Voetbalbond tegen J.-M. Bosman; RC Liégeois SA tegen Bosman, Dunkerque, KBVB, UEFA; UEFA tegen J.-M. Bosman) Arrest en noot behorend bij de Rode draad 'Sport en recht' waarin het Bosman-arrest wordt besproken. In dit arrest van het Europese Hof van Justitie komt naar voren dat de beperkingen opgelegd door voetbalclubs bij transfers van profvoetballers in strijd is met het in het Europese recht gewaarborgde vrij verkeer van personen. Door een misverstand zijn in de noot de namen van 2 auteurs vermeld. De noot is echter uitsluitend geschreven door mr.drs. H.A.G. Temmink.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1996
AA19960166

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond