De tweedehands Volvo


Hoge Raad 7 oktober 2005, nr. C04/204HR, ECLI:NL:HR:2005:AU2555, RvdW 2005, 112 (Coppes/Van de Kolk)

Coppens levert een auto aan Diepeveen, onder een zogenaamde collegiale verkoop, en Diepeveen verkoopt en levert de auto door aan Van de Kolk, welke de auto aan Diepeveen betaalt. Diepeveen kan niet langer aan zijn schulden voldoen en nu wil Coppens van Van de Kolk de auto opvorderen, primair obv. beschikkingsonbevoegdheid van Diepeveen en subsidiair op basis van het Recht van reclame.
De rechtsvraag was nu of Van de Kolk kon worden aangemerkt als te goeder trouw.
Zie ook het arrest Apon/Bisterbosch.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.J.J. Kortmann

Verschijning: april 2006

Archiefcode: AA20060288

Hoge Raad 07-10-2005 (ECLI:NL:HR:2005:AU2555) zaaknummer: C04/204HR

beschikkingsonbevoegdheid derdenbescherming eigendomsvoorbehoud goede trouw recht van reclame

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie