beschikkingsonbevoegdheid

Toont alle 5 resultaten

Artikel 35 lid 3 Fw: een impliciete maar noodzakelijke schakelbepaling met een aantal knelpunten

H.J. de Kloe

Post thumbnail

De schakelbepaling van deze maand is artikel 35 lid 1 Fw, waarin is opgenomen dat (de voltooiing van) een levering door de failliet vanaf de dag van de faillietverklaring niet geldig meer kan geschieden. Deze bepaling kent een aantal knelpunten.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
november 2017
AA20170938

De bloemetjes buiten zetten

Beantwoording rechtsvraag (349) Goederenrecht

S. Steneker

In januari verscheen een goederenrechtelijke rechtsvraag van Sander Steneker in Ars Aequi. In deze bijdrage beantwoordt hij de vragen en maakt hij bekend wie de hoofdprijs van € 200 gewonnen heeft.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2021
AA20210868

De tweedehands Volvo

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 7 oktober 2005, nr. C04/204HR, ECLI:NL:HR:2005:AU2555, RvdW 2005, 112 (Coppes/Van de Kolk) Coppens levert een auto aan Diepeveen, onder een zogenaamde collegiale verkoop, en Diepeveen verkoopt en levert de auto door aan Van de Kolk, welke de auto aan Diepeveen betaalt. Diepeveen kan niet langer aan zijn schulden voldoen en nu wil Coppens van Van de Kolk de auto opvorderen, primair obv. beschikkingsonbevoegdheid van Diepeveen en subsidiair op basis van het Recht van reclame. De rechtsvraag was nu of Van de Kolk kon worden aangemerkt als te goeder trouw. Zie ook het arrest Apon/Bisterbosch.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2006
AA20060288

Derden in het faillisementsrecht

S.C.J.J. Kortmann

De failliet en diens crediteuren zijn derden bij overeenkomsten die de curator met een ander sluit. Separatisten, quasi-separatisten en de fiscus zijn bij de concursus tot op zekere hoogte 'buitenstaanders', ofwel derden. Tegen beschikkingsonbevoegdheid van de failliet worden derden slechts in beperkte mate beschermd. Schuldeisers die niet voor het faillissementsakkoord hebben gestemd, zijn niet aan alle bedingen uit het gehomologeerde akkoord gebonden.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970316

Notarissen-Curatoren THB

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 23 december 1994, nr. 15502, ECLI:NL:HR:1994:AD2277, NJ 1996, 627 (Curatoren THB/Notaris V.); Hoge Raad 23 december 1994, nr. 15503, ECLI:NL:HR:1994:ZC1590, NJ 1996, 628 (Notaris M./Curatoren THB); Hoge Raad 15 september 1995, nr. 15.695, ECLI:NL:HR:1995:ZC1801, NJ 1996, 629 (Notaris E./Curatoren THB) Drie arresten van de Hoge Raad (twee van 23 december 1994 en één van 15 september 1995) waarin de bevoegdheid van de curator aan de orde komt in hoeverre deze een vordering uit onrechtmatige daad in kan stellen waar deze bevoegdheid aan de gefailleerde niet toekwam.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1997
AA19970809

Toont alle 5 resultaten