De ‘rechtsvormende taak’ van de rechter? Een kritische noot

Discussie over de wenselijkheid van de rechterlijke rechtsvorming: een gepasseerd station?


Tweede bijdrage in deze uitgave van Ars Aequi over de rechtsvormende taak van de rechter door Schutte. Aan de orde komen wederom de uitlating van prof. mr. C.A.J.M. Kortmann over rechtsvorming en het rapport over versterking van de cassatierechtspraak uit 2008. De auteur gaat in op de volgende vraag: ‘Wat is rechtsvorming door de rechter?’. Verder behandelt hij de taak van de rechter in het staatsbestel alsmede rechtsbescherming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Schutte

Verschijning: Oktober 2009

Archiefcode: AA20090676

cassatie rechtsbescherming rechtshandhaving rechtsregels rechtsvinding rechtsvorming toepassing trias politica

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht

Verdieping Studentartikel