rechtshandhaving

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

‘Vigilat ut quiescant’, slaap rustig verder…

R. Lambrichts

Reactie op een redactioneel artikel waarin beschreven wordt hoe volgens de redacteuren de grondrechten in de toekomst beknot kunnen worden.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 1993
AA19930452

Bestuurlijk gedogen

Aanvaardbaarheid en gevolgen van bestuurlijk gedogen in het milieurecht en het ruimtelijk recht

G.T.J.M. Jurgens

Bespreking van een proefschrift over bestuurlijk gedogen op het gebied van het milieurecht en ruimtelijk recht. Twee vragen komen daarbij aan de orde: 1. In hoeverre en onder welke omstandigheden is gedogen juridisch aanvaardbaar? 2. Wat zijn de juridische consequenties van het bestuursrecht, privaatrecht en strafrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 1997
AA19970115

Bestuurlijke boete in Absurdistan

P.A.M. Mevis

In dit artikel als bijdrage voor het Bijzonder nummer Krom~recht wordt ingegaan op de veelvoud van bestuursrechtelijke rechtshandhaving. De verschillende vormen, ergernissen en overlap komen aan de orde.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050580

Bezetting en hervorming, of: hoe het internationale recht in zijn staart bijt

D. Venema

In deze rechtsfilosofische bijdrage van Venema aan het bijzonder nummer 2009 (Oorlog en recht) gaat de auteur in op werking van een bezettingsmacht en aan welke regels deze gebonden is. Bezettingsrecht speelt een belangrijke rol voor een bezette staat. In dit artikel bespreekt Venema de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, de geallieerde bezetting van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog en de Amerikaans-Britse bezetting van Irak. De auteur behandelt daarbij de verschillende rechtsregimes die tijdens een oorlogs- en bezettingsfase kunnen gelden.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2009
AA20090498

De ‘rechtsvormende taak’ van de rechter? Een kritische noot

Discussie over de wenselijkheid van de rechterlijke rechtsvorming: een gepasseerd station?

C. Schutte

Post thumbnail Tweede bijdrage in deze uitgave van Ars Aequi over de rechtsvormende taak van de rechter door Schutte. Aan de orde komen wederom de uitlating van prof. mr. C.A.J.M. Kortmann over rechtsvorming en het rapport over versterking van de cassatierechtspraak uit 2008. De auteur gaat in op de volgende vraag: 'Wat is rechtsvorming door de rechter?'. Verder behandelt hij de taak van de rechter in het staatsbestel alsmede rechtsbescherming.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2009
AA20090676

De Schiedammer Parkmoord

Een rechtspsychologische reconstructie

P.J. van Koppen

Post thumbnail Een rechtspsychologische reconstructie van de Schiedammer parkmoord, aan de hand van hetzelfde dossier als waarop de rechtbank en het Hof hun beslissingen baseerden.

9789069164847 - 26-05-2003

De Schiedammer Parkmoord (Digitaal boek)

Een rechtspsychologische reconstructie

P.J. van Koppen

Post thumbnail Een rechtspsychologische reconstructie van de Schiedammer parkmoord, aan de hand van hetzelfde dossier als waarop de rechtbank en het Hof hun beslissingen baseerden.

9789069164847 - 26-05-2003

september 1988

Katern 28: Strafrecht

J. Silvis

september 1991

Katern 40: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

december 2001

Katern 81: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

december 2002

Katern 85: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

december 2003

Katern 89: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond