De negende van oma


Hoge Raad 20 mei 1994, nr. 15305, ECLI:NL:HR:1994:ZC1366, NJ 1995, 691, mrs. Royer, Roelvink, Korthals Altes, Neleman en Nieuwenhuis; A-G Hartkamp (Körmeling/Vlaardingen). Ook bekend als Negende van Oma. 

In deze noot bij een arrest van de Hoge Raad wordt ingegaan in hoeverre een kunstenaar recht heeft op plaatsing van zijn kunstwerk nadat er bezwaren zijn gekomen van omwonenden en in een belangenafweging deze belangen zwaarder wegen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Cohen Jehoram

Verschijning: januari 1998

Archiefcode: AA19980046

Hoge Raad 20-05-1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC1366) zaaknummer: 15305

belangenafweging persoonlijkheidsrecht redelijkheid en billijkheid

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie