persoonlijkheidsrecht

Toont alle 3 resultaten

De invloed van Duits recht op de grondrechten en het denken over grondrechten in Nederland na 1945

R. de Lange

Op het gebied van de grondrechten heeft Duits recht de afgelopen tientallen jaren betekenis gekregen als inspiratiebron, zowel in de doctrine als in de rechtspraak. Hoe groot de invloed van Duits recht is, is moeilijk te meten. In dit artikel worden enkele voorbeelden besproken die suggereren dat Nederlandse juristen er verstandig aan doen kennis te nemen van het werk van hun Duitse collega’s. De voorbeelden betreffen het algemeen persoonlijkheidsrecht, het onderscheid tussen reikwijdte en beperkingsmogelijkheden van grondrechten, en het evenredigheidsbeginsel.

Bijzonder nummer | Duits recht
juli 2014
AA20140576

De negende van oma

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 20 mei 1994, nr. 15305, ECLI:NL:HR:1994:ZC1366, NJ 1995, 691, mrs. Royer, Roelvink, Korthals Altes, Neleman en Nieuwenhuis; A-G Hartkamp (Körmeling/Vlaardingen). Ook bekend als Negende van Oma.  In deze noot bij een arrest van de Hoge Raad wordt ingegaan in hoeverre een kunstenaar recht heeft op plaatsing van zijn kunstwerk nadat er bezwaren zijn gekomen van omwonenden en in een belangenafweging deze belangen zwaarder wegen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1998
AA19980046

eDate advertising: de Europese oplossing voor het probleem van ‘libel tourism’?

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote kamer) 25 oktober 2011, gevoegde zaken C-509/09, ECLI:NL:XX:2011:BU4501 (eDate Advertising GmbH/X) en C-161/10 (Olivier Martinez en Robert Martinez/MGN Limited)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2012
AA20120653

Toont alle 3 resultaten