Toont alle 6 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (271) voor eerstejaars

Goederenrecht

J.H.M. van Erp

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij geldige overdracht, derdenbescherming en het recht van reclame.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1998
AA19980852

Beantwoording rechtsvraag (N)BW (25) cessie van toekomstige huurtermijnen

W.M. Kleijn

Beantwoording van een rechtvraag naar NBW waarbij de cessie van toekomstige vorderingen, meer specifiek huurtermijnen wordt onderzocht.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1988
AA19880402

Bezit en verkrijgende verjaring in het Romeinse recht met bijzondere aandacht voor het titelvereiste

E.H. Pool

Dit artikel borduurt voort op een eerder in Ars Aequi uitgebracht artikel over eigendom, bezit en houderschap en gaat ook in op titelvereiste bij verkrijgende verjaring.

Overig | Rode draad | Digesten
Oktober 2006
AA20060711

Causa-begrippen in het klassieke (en Justiniaanse) zakenrecht

E.H. Pool

Proefschrift waarin het titelbegrip als leverings-, bezits-, verjaringsvereiste vanuit het Nederlands recht met het Romeins recht wordt vergeleken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Januari 1996
AA19960077

De hoogleraar die geen professor meer werd genoemd, of meer was

Geen wettelijke basis voor ‘Koningin’ Máxima

H. Loonstein

Het Nederlandse volk zou in meerderheid wensen, dat na de eventuele troonsbestijging door Prins Willem-Alexander zijn echtgenote de titel Koningin zal kunnen voeren. In 2002 liet de toenmalige minister-president Wim Kok weten, dat de titeldiscussie pas aan de orde is als prins Willem-Alexander de troon overneemt. Dat moment komt steeds dichterbij. Hoewel de titel Prins der Nederlanden aan de echtgenoot van de Koningin bij Koninklijk Besluit kan worden verleend kan de titel Koningin aan Prinses Mxima niet zonder wetswijziging worden gegeven. Ook zal men zich er voor moeten hoeden, dat geen bij wet verboden onderscheid naar geslacht gemaakt wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2007
AA20070673

Toont alle 6 resultaten