De goedkeuring van een faunabeheerplan vatbaar voor bezwaar en beroep?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 28 september 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU3369, nr. 200502140/1, JB 2005, 304

In onderhavige casus kwam aan de orde of een faunabeheerplan een besluit in de zin van art 1:3 Awb is en of er dan ook bezwaar en beroep tegen open staat.
Verder komt aan bod of de goedkeuring van dit plan een besluit als in voornoemd artikel is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Uylenburg

Verschijning: juni 2006

Archiefcode: AA20060420

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 28-09-2005 (ECLI:NL:RVS:2005:AU3369) zaaknummer: 200502140/1

begrip bestuursorgaan beleidsregel beroep besluitbegrip bezwaar voorbereidingsbesluit

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie