bindend advies

Toont alle 10 resultaten

Algemene voorwaarden van nutsbedrijven onder druk?: een reactie

R.R.M. de Moor

De auteur gaat in op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi over het gebruik van algemene voorwaarden door nutsbedrijven. De auteur gaat in op de wijze waarop de consument ermee te maken heeft.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1993
AA19930626

Als consument je recht halen bij een geschillencommissie: goed(koop), maar kan beter

C.M.D.S. Pavillon

Post thumbnail Heeft een consument een geschil met een bij De Geschillencommissie aangesloten ondernemer, dan ligt de gang naar die commissie, gezien de kosten, onzekerheid en ingewikkeldheid van een gerechtelijke procedure, al snel voor de hand. Toch kleven er ook nadelen aan deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Aan de hand van drie uit het leven gegrepen casus wordt besproken op welke punten die geschillenbeslechting kan worden verbeterd en waarom cruciaal is dat de overheid in De Geschillencommissie blijft investeren.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
februari 2020
AA20200199

Bindend advies

G.R. Rutgers

Hoge Raad 20 mei 2005, nr. C04/135HR, ECLI:NL:HR:2005:AS5890, RvdW 2005, 76 (De Gemeente Amsterdam, eiseres tot cassatie/W.J. Honnebier te Amsterdam) In hoeverre dienen bindend adviseurs hun advies te motiveren?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2005
AA20051042

De-escalatiebedingen

Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated

H.J. Snijders

Een uiteenzetting van de verschillende mogelijkheden die er zijn om buiten de overheidsrechter om je geschil beslecht te krijgen. Vervolgens wordt behandeld met welke belangen je waar terecht kunt.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020483

Geschillen als handelswaar

Over cliffhangers en e-Court-soap

E. Bauw

Post thumbnail De werkwijze en het verdienmodel van het digitale arbitrage-instituut e-Court zijn en blijven omstreden. De Hoge Raad zal duidelijkheid moeten geven over de aanvaardbaarheid ervan. Tot die tijd ligt de ‘robotrechter’ stil. Is de commerciële benadering van geschillenbeslechting te verenigen met adequate rechtsbescherming? In ieder geval zal e-Court de kritiek serieuzer moeten nemen dan zij tot nu toe heeft gedaan.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2018
AA20180890

december 2006

Katern 101: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

See you in e-Court?

M. Klompers, M.H.J. van Rest

Sinds januari van dit jaar is e-Court, de eerste ‘internetrechtbank’ in Nederland actief. De stichting e-Court wil geschillen binnen acht weken en tegen lagere kosten dan overheidsrechtspraak beslechten. E-Court behandelt naar eigen zeggen veelvoorkomende civiele zaken voor kleine en middelgrote ondernemingen en particulieren. Direct na oprichting reageerde de Raad voor de Rechtspraak kritisch. Zijn grootste bezwaar was dat e-Court burgers misleidt door zich ‘rechtbank’ te noemen en de geschilbeslechters met ‘rechter’ aan te duiden.

Opinie | Redactioneel
mei 2010
AA20100301

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV): een verrijking voor de consument?

A. Blom

Dit artikel behandeld de mogelijkheden en daarbij de voor- en nadelen, die de consument heeft om geschillen met verzekeraars buiten de overheidsrechter om te regelen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020533

Verenigingstuchtrecht en de rechter. Soeverein straffen in eigen kring?

K.A.M. van Vught

Post thumbnail Verenigingen kunnen hun tuchtrecht zelf regelen. Maar aan welke eisen moeten tuchtprocedures en -maatregelen ten minste voldoen? De rechter heeft de verenigingsautonomie te respecteren, maar moet ook de belangen van het getuchtigde lid waarborgen.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2019
AA20190959

Toont alle 10 resultaten