Centraal Beheer-Gritter


Hoge Raad 18 januari 1991, nr. 14137, ECLI:NL:HR:1991:ZC0117, RvdW 1991, 37 (Centraal Beheer/Gritter)

Arrest en annotatie over een zaak die leidde tot een revindictatievordering. De Hoge Raad oordeelt, met verwijzing naar de derdenbeschermingsregeling in art. 3:86 lid 3 BW, dat voor bescherming door dit artikel en art. 2014 lid 2 (oud) BW niet doorkruist wordt indien de eigenaar met onachtzaamheid handelt en op die grond bescherming ontbeert.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: december 1991

Archiefcode: AA19911128

Hoge Raad 18-01-1991 (ECLI:NL:HR:1991:ZC0117) zaaknummer: 14137

bescherming derdenbescherming diefstal natuurlijk persoon NBW special

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie