Toont alle 12 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (246) Burgerlijk recht

De verdwenen hertog van Alcantara

J.B. Huizink

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij aan de orde komt de verjaring van een vordering tot revindicatie van een gestolen goed, schatvinding, eigendomsverkrijging en houderschap.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1996
AA19960072

Centraal Beheer-Gritter

J. Hijma

Hoge Raad 18 januari 1991, nr. 14137, ECLI:NL:HR:1991:ZC0117, RvdW 1991, 37 (Centraal Beheer/Gritter) Arrest en annotatie over een zaak die leidde tot een revindictatievordering. De Hoge Raad oordeelt, met verwijzing naar de derdenbeschermingsregeling in art. 3:86 lid 3 BW, dat voor bescherming door dit artikel en art. 2014 lid 2 (oud) BW niet doorkruist wordt indien de eigenaar met onachtzaamheid handelt en op die grond bescherming ontbeert.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1991
AA19911128

De joyrider, het strafrecht en het goederenrecht

J.E. Jansen

Post thumbnail

De joyrider: is hij dief? Houder? Bezitter? Maakt het nog iets uit of hij de auto na gebruik (voor de wekelijkse boodschappen of een vakantie op Sicilië) terugbrengt, of elders achterlaat? Jelle Jansen schrijft over de joyrider in het straf- en goederenrecht.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
maart 2016
AA20160156

september 1993

Katern 48: Informaticarecht

A.P. Meijboom

maart 1998

Katern 66: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

maart 2004

Katern 90: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Oscar Pistorius en het Romeinse recht

J.E. Jansen

Oscar Pistorius schoot in 2013 zijn geliefde dood, naar eigen zeggen omdat hij haar aanzag voor een dief. Deze maand staat hij daarvoor terecht, mogelijk met de hoop dat de Romeinsrechtelijke wortels van het Zuid-Afrikaanse recht hem uitkomst zullen bieden. Dat deze hoop waarschijnlijk ijdel is legt Jelle Jansen uit in deze column.

Opinie | Column
maart 2014
AA20140189

Over lijken gaan

J.E. Jansen

Wat is de goederenrechtelijke status van een lijk en onderdelen die daaruit gehaald (kunnen) worden, zoals gouden tanden en pacemakers? Jelle Jansen verdiept zich in deze zaken.

Opinie | Column
januari 2014
AA20140024

Rechtsvraag (254) voor eerstejaars

Materieel strafrecht

Th.A. de Roos

Rechtsvraag voor eerstejaars op het gebied van het materieel strafrecht waar aan de hand van een casus vragen worden gesteld over de te lasten te leggen delicten en de strafbaarheid van de verdachten.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1996
AA19960468

Rechtsvraag (255) Overdracht van roerende zaken

P. Rodenburg

In deze rechtsvraag wordt ingegaan op de overdracht van onroerende zaken in het kader van kunstroof. In de rechtsvraag wordt de nadruk gelegd op de Europese regelgeving die in het burgerlijk wetboek wordt geïmplementeerd inzake cultuur goederen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1996
AA19960599

Vergeet de Bijenkorf niet!

S.F. Sagel

Over de vraag of een bagateldelict, een ‘beetje stelen’, een dringende reden voor ontslag vormt, is veel geprocedeerd en werd in de rechtspraak lang verschillend gedacht. Rechtsonzekerheid was het gevolg. In een uitspraak uit 2012 heeft de Hoge Raad een duidelijk en streng signaal gegeven hoe tegen die problematiek moet worden aangekeken. De lagere rechtspraak heeft zich daar een aantal jaren naar gedragen, maar recent lijkt er weer een kentering gaande te zijn en treden er scheurtjes op in de muur van rechtszekerheid die de Hoge Raad optrok. De auteur bepleit dat de feitenrechter terughoudend moet zijn met het aannemen van uitzonderingen op de in 2012 geformuleerde jurisprudentiële regel.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
december 2021
AA20211060

Zwijgen als bewijs?

De rol van het zwijgen of verklaren van de verdachte in de bewijsconstructie van diefstal

T.J. van der Rijst

Post thumbnail Het zwijgrecht is een fundamenteel onderdeel van het recht op een eerlijk proces, maar is desondanks niet absoluut. In dit artikel wordt aan de hand van systematische feitenrechtspraakanalyse onderzocht wat de rol is van het zwijgen van de verdachte in de bewijsbeslissing bij diefstal, of dit verschilt tussen de delicten diefstal en witwassen en zo ja, welke factoren daarbij relevant zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2022
AA20220737

Toont alle 12 resultaten