Biologisch vader of verwekker?


Hoge Raad 26 juni 2009, nr. 07/13656, ECLI:NL:HR:2009:BH2250, LJN: BH2250 (Bewijslast bij vaderschapsactie)

Uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot waarbij in geschil was wie de vader van een kind was. In cassatie komen met de naam de procesrechtelijke en bewijsrechtelijke kanten van de zaak aan de orde. In de noot wordt dieper ingegaan op de verschillen tussen biologisch vader en verwekker, de vervangende toestemming van erkenning, de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de alimentaire vaststelling.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: september 2009

Archiefcode: AA20090561

Hoge Raad 26-06-2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH2250) zaaknummer: 07/13656

alimentatie bewijslast biologische ouders donorovereenkomst stelplicht tegenbewijs vaderschapsactie verwekker van een kind verwekking

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie