Toont alle 3 resultaten

Biologisch vader of verwekker?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 26 juni 2009, nr. 07/13656, ECLI:NL:HR:2009:BH2250, LJN: BH2250 (Bewijslast bij vaderschapsactie) Uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot waarbij in geschil was wie de vader van een kind was. In cassatie komen met de naam de procesrechtelijke en bewijsrechtelijke kanten van de zaak aan de orde. In de noot wordt dieper ingegaan op de verschillen tussen biologisch vader en verwekker, de vervangende toestemming van erkenning, de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de alimentaire vaststelling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2009
AA20090561

Erkenning: wordt het geen tijd de waarheid onder ogen te zien?

H. Moons

Het gebeurt niet dagelijks dat een tussenbeschikking de krant haalt, en zeker niet een tussenbeschikking van de kantonrechter in Brielle. Deze uitspraak, die verderop in dit artikel aan de orde komt, illustreert tot welke problemen ons huidig afstammingsrecht, waarin de erkenning een rechtshandeling is, kan leiden. Het wetsvoorstel tot herziening van het afstammingsrecht brengt daarin geen essentiële veranderingen. In dit stuk wordt bepleit om meer recht te doen zowel aan degenen die, zonder de biologische ouders te zijn, met een kind in gezinsverband leven, als aan het belang van een kind om te weten van wie het afstamt. Daartoe is een fundamentele wijziging van het afstammingsrecht noodzakelijk.

Verdieping | Studentartikel
november 1993
AA19930763

Het recht op afstammingsgegevens: ‘Wilde speculations’

C. Forder

In deze opiniërende bijdrage wordt ingegaan op regels en procedures rondom het afstammingsrecht. Waarom is het heden ten dage zo belangrijk dat men weet van wie men afstamt?

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1998
AA19980087

Toont alle 3 resultaten