Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (220) aantastbaarheid van een echtscheidingsconvenant

A.W. Hellema

Beantwoording van een rechtsvraag over de aantastbaarheid van een echtscheidingsconvenant.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1993
AA19930318

Beleid en (on)gelijke behandeling

P.W.C. Akkermans

Hoge Raad 26 oktober 1990, nr. 7756, ECLI:NL:HR:1990:AD1274, RvdW 1990, 184 In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de problematiek over het al dan niet in strijd zijn met het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel van in verschillende gemeenten verschillend uitvoeren van een regeling in medebewind op grond van een beleidsvrije bevoegdheid. Het gaat i.c. om de bevoegdheid van een gemeente om een bedrag aan bijstand terug te vorderen indien er ook is voldaan aan alimentatieplicht van de ex-partner. In de noot wordt dieper ingegaan op mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel en wetgeving om het verschil in uitvoering van wetten met beleidsvrijheid aan banden te leggen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1991
AA19910502

Bestaat er een ‘rechtshemel’ op aarde?

L.A.G.M. van der Geld

Belastingparadijzen zijn een bekend fenomeen, maar zijn er eigenlijk ook 'rechtshemels', vraagt Lucienne van der Geld zich af in deze column.

Opinie | Column
januari 2024
AA20240024

Biologisch vader of verwekker?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 26 juni 2009, nr. 07/13656, ECLI:NL:HR:2009:BH2250, LJN: BH2250 (Bewijslast bij vaderschapsactie) Uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot waarbij in geschil was wie de vader van een kind was. In cassatie komen met de naam de procesrechtelijke en bewijsrechtelijke kanten van de zaak aan de orde. In de noot wordt dieper ingegaan op de verschillen tussen biologisch vader en verwekker, de vervangende toestemming van erkenning, de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de alimentaire vaststelling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2009
AA20090561

Fijn dat u er allemaal bent (Digitaal boek)

R.A. Torringa

Post thumbnail De familierechter brengt verreweg het grootste deel van zijn tijd door met het vissen in dit troebele water van de onfortuinlijke partnerkeus van de procespartijen. Raadsheren beschrijven hoe zij omgaan met de bijkans onmogelijke opgave om met een gebrekkig en eenzijdig juridisch instrumentarium conflicten te lijf te gaan die primair beheerst worden door niet-juridische factoren.

9789069166872 - 13-06-2001

juni 1990

Katern 35: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

december 1992

Katern 45: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, G.R. Rutgers

december 1992

Katern 45: Vrouw en recht

H. Verrijn Stuart

september 1994

Katern 52: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, L. Reurich, F.A. Steketee

september 1998

Katern 68: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers, J.A.J. Peter, L. Reurich

december 1998

Katern 69: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers, J.A.J. Peter, L. Reurich

maart 1999

Katern 70: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers, J.A.J. Peter, L. Reurich

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond