Toont alle 5 resultaten

Bezorgdheid om Gods Schepping: een reactie

A. Klaassen

Korte reactie op een eerder artikel in Ars Aequi.

Opinie | Reactie/nawoord
September 1997
AA19970573

De verzakelijking van het menselijk lichaam

Over de spanning tussen mens en mensheid inzake de praktijk van het commercieel draagmoederschap

J. Klijnsma

Post thumbnail Nadat het juridische kader rondom het commercieel draagmoederschap wordt er op een ethische en met sociaal-politiek filosofische wijze gekeken naar dit fenomeen. Er wordt ingegaan op de leer van het utilisme, liberalisme, deontologie en de Rawlsiaanse contracttheorie waar gekeken wordt naar de de verhouding mens en mensheid.

Verdieping | Studentartikel
Januari 2008
AA20080011

Gods Schepping

J.L.R.A. Huydecoper

In dit betoog is de auteur van mening dat bij de discussie over het gebruik van biotechnologie en bescherming van deze techniek in de wet er te weinig aandacht is voor de positieve kanten en er irrationeel naar gekeken wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 1997
AA19970409

Gods Schepping, omstreden technologie en intellectuele eigendom

D.W.F. Verkade

Reactie op een eerdere reactie in Ars Aequi over de octrooirechtelijke bescherming van het gebruik van de biotechnologie.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 1997
AA19970707

Octrooirecht, kwekersrecht en voedselkwaliteit

P.A.C.E. van der Kooij

Post thumbnail

De betekenis van het intellectuele eigendomsrecht voor de voorziening van de markt met steeds betere land- en tuinbouwproducten is groot. Octrooi- en kwekersrecht vervullen daarbij sinds vele jaren ieder een eigen rol. Het naast elkaar bestaan van octrooi- en kwekersrecht heeft echter ook tot een aantal juridische problemen geleid, mede als gevolg van de opkomst van de biotechnologie.

Overig | Rode draad | Voedsel & Recht
Maart 2014
AA20140214

Toont alle 5 resultaten