Bewijslastverdeling in civiele contentieuze procedure


Hoge Raad 23 oktober 1992, nr. 14729, ECLI:NL:HR:1992:ZC0727, (CZF/Van der Velde). Ook bekend als het Ongeval St. Oedenrode.

In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de bewijslastverdeling in een civiele procedure. I.c. was er sprake van een auto-ongeluk waarbij de bewijslast bij de gedaagde komt te liggen. In de noot wordt uitvoerig ingegaan op de bewijslastverdeling; deze uitspraak is gedaan voor de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. Rutgers

Verschijning: september 1993

Archiefcode: AA19930653

Hoge Raad 23-10-1992 (ECLI:NL:HR:1992:ZC0727) zaaknummer: 14729

bewijslastverdeling bewijsrisico getuigen omkering bewijslast stelplicht

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie