Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (217) onrechtmatige daad

J.M. van Dunné

Beantwoording van een rechtspraak op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. De vraag is op welke manier en wie er met een actie uit onrechtmatige daad kunnen worden aangesproken daar waar het bedrijfsschade betreft.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1992
AA19920639

Bewijslastverdeling in civiele contentieuze procedure

G.R. Rutgers

Hoge Raad 23 oktober 1992, nr. 14729, ECLI:NL:HR:1992:ZC0727, (CZF/Van der Velde). Ook bekend als het Ongeval St. Oedenrode. In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de bewijslastverdeling in een civiele procedure. I.c. was er sprake van een auto-ongeluk waarbij de bewijslast bij de gedaagde komt te liggen. In de noot wordt uitvoerig ingegaan op de bewijslastverdeling; deze uitspraak is gedaan voor de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1993
AA19930653

De Bewijsfuik. Hoe en wanneer moet een oud-mijnwerker zijn silicose bewijzen?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 28 juni 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AH6762, nrs. H01.98.1888/Q01 t/m H01.98.1898/Q01, JB 1999, 197, m.nt. R.J.N.S., AB 1999, 360, m.nt. MSV (mrs. Van der Does, Van der Weel, Van Wagtendonk). Bewijslastverdeling: wie moet wat bewijzen? Wat moet al in de bezwaarschriftfase bewezen worden? Nog herstel bij de rechter mogelijk? Na de argumentatieve fuik nu ook de bewijsfuik?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2000
AA20000061

De bewijslastverdeling bij beroepsaansprakelijkheid

J.M. van Dunné

In dit artikel bij de Rode draad 'beroepsaansprakelijkheid' komt de bewijslastverdeling aan de orde. Daar waar een beroepsbeoefenaar een beroepsfout maakt is het voor de gedupeerde altijd moeilijk om deze beroepsfout te bewijzen daar de gedupeerde een kennisachterstand heeft. In dit artikel wordt ingegaan op de bewijslast bij beroepsaansprakelijkheid en wordt er gekeken naar de jurisprudentie hieromtrent.

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
september 1995
AA19950664

De omkeringsregel(s)

D. Kaandorp

Voor het toewijzen van een vordering tot schadevergoeding dient causaal verband te bestaan tussen de onrechtmatige daad of wanprestatie en de schade. In sommige gevallen is het voor de gedaagde ook moeilijk te bewijzen dat causaal verband ontbreekt. Het winnen of verliezen van de zaak hangt dan af van de vraag op wie de bewijslast rust. In dit artikel wordt ingegaan op de door de Hoge Raad ontwikkelde regel(s) op basis waarvan de bewijslast in plaats van op de eiser, op de gedaagde komt te rust.

Verdieping | Studentartikel
november 2001
AA20010836

Een Neder-Duitse hybride

De verdeling van de bewijslast in de zin van bewijsrisico volgens artikel 150 Rv

W.D.H. Asser

Bewijsrisicoverdeling verlangt objectieve criteria. De hoofdregel van artikel 150 die verwijst naar de toepasselijke materiële rechtsregels, is Duits. De op de eisen van redelijkheid en billijkheid gebaseerde uitzondering is wel typisch Nederlands maar sluit met zijn basis in het ongeschreven objectieve recht aan bij de theoretische grondslag van de hoofdregel.

Bijzonder nummer | Duits recht
juli 2014
AA20140536

Indirect bestuurder rechtspersoon dient eigen onschuld te bewijzen

S.M. Bartman, C.E.J.M. Hanegraaf

Hoge Raad 17 februari 2017, nr. 15/03646, ECLI:NL:HR:2017:275 (Kampschöer/Le Roux)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170523

maart 1991

Katern 38: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

juni 1994

Katern 51: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, J.A.J. Peter, L. Reurich, F.A. Steketee

juni 2001

Katern 79: Verzekeringsrecht

A. Blom

september 2004

Katern 92: Mededingingsrecht

J.M.M. van de Hel

maart 2005

Katern 94: Bouwrecht

E.M. Bruggeman

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond