Bewijslastverdeling en klachtplicht


Hoge Raad 23 november 2007, nr. C05/323HR, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008, 552 (Ploum/Smeets)

Bespreking van een arrest van de Hoge Raad waarbij de klachtplicht van art. 7:23 BW op grond van non-conformiteit centraal staat. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de bewijslastverdeling over het al dan niet op tijd klagen wegens non-conformiteit. Daarnaast wordt er nog ingegaan op art. 7:23 en 6:89 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.B. Krans

Verschijning: maart 2009

Archiefcode: AA20090188

Hoge Raad 23-11-2007 (ECLI:NL:HR:2007:BB3733) zaaknummer: C05/323HR

bewijslast klachtplicht non-conformiteit Obliegenheit rechtsverwerking verval van recht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie