non-conformiteit

Toont alle 6 resultaten

Aansprakelijkheid van de verkoper terzake van non-conformiteit

T. Hartlief

Hoge Raad 27 april 2001, nr. C99/275HR, ECLI:NL:HR:2001:AB1338, RvdW 2001, 96 (Oerlemans/Driessen) In dit arrest en de daarbij behorende noot is aan de orde in hoeverre een tussenpersoon zonder dat deze schuld heeft, dus op grond van de verkeersopvattingen aangesproken kan worden op niet-nakoming.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20010982

Bewijslastverdeling en klachtplicht

H.B. Krans

Hoge Raad 23 november 2007, nr. C05/323HR, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008, 552 (Ploum/Smeets) Bespreking van een arrest van de Hoge Raad waarbij de klachtplicht van art. 7:23 BW op grond van non-conformiteit centraal staat. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de bewijslastverdeling over het al dan niet op tijd klagen wegens non-conformiteit. Daarnaast wordt er nog ingegaan op art. 7:23 en 6:89 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2009
AA20090188

De klachtplicht van de teleurgestelde koper

T. Hartlief

Hoge Raad 29 juni 2007, nr. C06/002HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ7617, RvdW 2007, 636 (Pouw/Visser) In dit arrest en de daarbij behorende noot staat het klachtrecht van de koper centraal bij non-conformiteit van de geleverde zaak. Besproken wordt wanneer de klachttermijn begint te lopen. Daar aan voorafgaand is er ook nog sprake van een onderzoekstermijn. Verschillende factoren die bij beide termijnen een rol spelen worden besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2008
AA20080362

september 2008

Katern 108: Consumentenrecht

E.H. Hondius

september 1999

Katern 72: Bouwrecht

J.V. Weijnen

Klachtplicht bij koop

W.H. van Boom

Hoge Raad 25 maart 2011, LJN: BP8991, RvdW 2011, 419, ECLI:NL:HR:2011:BP8991 (Ploum/Smeets II). Vervolg Hoge Raad 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733. Koop. Non-conformiteit. Onderzoeks- en klachtplicht. Art. 7:17, 23 BW. Procesrecht; grenzen rechtsstrijd na cassatie en verwijzing. Onderzoeks- en klachtplicht koper afhankelijk van aard gekochte zaak en overige omstandigheden. Vereiste mate voortvarendheid onderzoeksplicht hangt voorts af van ingewikkeldheid onderzoek en eventuele medewerking derden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2011
AA20110810

Toont alle 6 resultaten