Beantwoording rechtsvraag (236) Huwelijksvermogensrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het huwelijksvermogensrecht waarbij aan de orde komen: aansprakelijkheid en draagplicht van de echtelieden, gemeenschapsschuld, verknochtheid en vennootschappelijke schulden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.A. van Mourik

Verschijning: maart 1995

Archiefcode: AA19950226

draagplicht gemeenschap huwelijk huwelijkse voorwaarden scheiding vof

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Perspectief Rechtsvraag