vof

Toont alle 8 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (236) Huwelijksvermogensrecht

M.J.A. van Mourik

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het huwelijksvermogensrecht waarbij aan de orde komen: aansprakelijkheid en draagplicht van de echtelieden, gemeenschapsschuld, verknochtheid en vennootschappelijke schulden.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1995
AA19950226

Beslag met hindernissen

A.W. Jongbloed

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:640 (derdenbeslag onder vennootschap onder firma ten laste van vennoot)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2021
AA20210931

De in het Nieuw BW-traject verloren eenheid en samenhang van het ondernemingsrecht behoeft herstel

M.J.G.C. Raaijmakers

Post thumbnail Na ruim 30 jaar stopt Theo Raaijmakers als annotator van Ars Aequi. In dit artikel schrijft hij over zijn carrière, vanaf zijn redacteurschap bij Ars Aequi. Maar natuurlijk schrijft hij ook over het ondernemingsrecht (vanaf 1947), en over het gebrek aan samenhang en eenheid daarin. Op naar een Wetboek Ondernemingsrecht?

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2020
AA20201132

Koghee-Akkoca

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 19 oktober 1990, nr. 13892, ECLI:NL:HR:1990:AD1258, RvdW 1990, 178; 1VVS 1991, p. 18 met commentaar van L. Timmerman (Koghee/Akkoca) In dit arrest van de Hoge Raad een daaropvolgende noot komt aan de orde in hoeverre een vennoot in concurrentie kan treden met een vennootschap onder firma waar deze deel van uitmaakt. De Hoge Raad oordeelt dat een vennoot in beginsel niet mag concurreren met een vof waar deze deel van uitmaakt omdat dit in strijd zou zijn met de vennootschapsovereenkomst waaruit voortvloeit dat de vennoot zich dient in te spannen voor de vof waar deze vennoot deel van uitmaakt. In de noot wordt dieper op deze uitspraak ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1991
AA19910425

Kuijpers

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 15 september 1995, nr. 15721, ECLI:NL:HR:1995:ZC1803, RvdW 1995, 173, NJ 1995, 139 m.nt. Maeijer (BV Stratenmakersbedrijf WJ. Kuijpers/W.J. Kuijpers) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de bevoegdheidsverdeling en de mogelijke nietigheid van besluiten indien een orgaan niet bevoegd was om een besluit te nemen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1996
AA19960449

Societas Leonina

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 10 mei 1996, nr. 15987, ECLI:NL:HR:1996:ZC2069, RvdW 1996, 117 (L.S./J.S. en H.S.). Ook bekend als Societas Leonina. Erfrecht kwestie waarbij een rol speelt of een VOF geldig tot stand is gekomen en dus al dan niet in de huwelijks goederengemeenschap valt. In de noot wordt ingegaan op de personen- en familierechtelijke, erfrechtelijke en vennootschap rechtelijke kanten van de zaak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1996
AA19960633

UWV Amsterdam: vof of vennoten werkgever? Nieuwe onzekerheid rechtsbevoegdheid vof

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 18 april 2019, nr. 18/02700, ECLI:NL:HR:2019:649, JOR 2019/173, m.nt. N.E.D. Faber (UWV Amsterdam/X, bewindvoerder in wettelijke schuldsanering)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20190991

VDV Totaalbouw: vof failleert als rechtspersoon maar is dat niet (?)

'Ceci n'est pas une pipe'

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 6 februari 2015, nr. 14/03627, ECLI:NL:HR:2015:251, Ondernemingsrecht 2015, p. 230-232 m.nt. A.J.S.M. Tervoort (eiser/BEPRO)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150801

Toont alle 8 resultaten