Resultaat 25–33 van de 33 resultaten wordt getoond

Recht en wetenschap: twee parallelle werkelijkheden?

D.W. van Maurik, J. van Mourik

In het aansprakelijkheidsrecht kunnen bewijsvermoedens helpen om bij een onzekere causaliteit het bewijsrisico bij een andere partij te leggen – meestal de sterkere – zodat de rechter een rechtvaardig oordeel kan vormen. In de uitspraak Sanofi Pasteur legt het Hof van Justitie de drempel voor het gebruik van bewijsvermoedens te laag. Daardoor kan een verschil ontstaan tussen de wetenschappelijke en de juridische werkelijkheid

Opinie | Redactioneel
november 2018
AA20180867

Rechtenopleiding en advocatenkantoor: samenwerken?

A.F.M. Dorresteijn

Post thumbnail Universitaire rechtenopleidingen en advocatenkantoren hebben uiteenlopende missies, maar de praktijk leert dat dat samenwerking niet in de weg staat. Rechtenopleidingen moeten daarbij beperkingen in acht nemen om haar wetenschappelijke karakter niet te verloochenen. Desalniettemin zijn er verschillende niveaus van samenwerking die voor beide partijen voordeel kunnen opleveren.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2019
AA20190248

Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RM Themis)

C.J.H. Jansen

In dit artikel behorende bij de Rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de geschiedenis van Themis en het Rechtsgeleerd Magazijn, die later zijn samengevoegd tot RM Themis. Dit blad is als het ware het oudste nog steeds bestaande juridische tijdschrift. Daarnaast is het een van de weinige juridische tijdschriften dat niet gespecialiseerd is.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
september 2009
AA20090589

Rode draad ‘Onder doctoren’

D.J. van Leeuwen

In de Rode draad bespreken hoogleraren promoties van hun leermeesters en gaan daarbij in op de sterke en zwakke punten en de invloed op de wetenschap van de dissertatie.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
januari 2008
AA20080072

State of the art aansprakelijkheid

J. van Slooten

State of the art is een uit de VS overgewaaide term die het best vertaald kan worden met 'stand van wetenschap en techniek'. Met de opkomst van nieuwe rechtsgebieden als milieu- en productenaansprakelijkheidsrecht is ook haar belang in het Nederlandse recht toegenomen. Daarbij wordt de stand van wetenschap en techniek gezien als één van de laatste verweermiddelen die producenten en vervuilers nog ten dienste staan om aansprakelijkheid af te weren.

Verdieping | Studentartikel
mei 1992
AA19920239

Strafbaar plagiaat

H.J.J. Talsma

De stelling dat het plagiëren van scripties een vorm van valsheid in geschrift is en dus een strafbaarfeit oplevert, vormt het uitgangspunt van dit artikel. Kunnen studenten die andermans werk ‘lenen’strafrechtelijk vervolgd worden? Een toetsing aan de relevante strafrechtelijke en auteursrechtelijke bepalingen leidt tot de conclusie dat het zo’n vaart nog niet zal lopen.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2003
AA20030102

Vijfde bedrijf – Het heel korte geding van een domme scheepskapitein

J.C.M. Leijten

Gedachten over recht en litteratuur in zeven bedrijven. Dit jaar verschijnt in Ars Aequi een serie van zeven artikelen van Jan Leijten over recht en literatuur. In dit vijfde bedrijf bespreekt hij twee werken van Joseph Conrad.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2008
AA20080752

Vragen over de opleiding: aan wie moeten we ze stellen?

J.M. Barendrecht

In deze column van Barendrecht gaat deze in op rechtenstudenten die veel breder zouden moeten kijken dan de technische bestudering van het recht omdat dit veel belangrijker is voor de maatschappij en er ook veel meer kennis voor handen is. Bijvoorbeeld over de werking van straffen in het strafrecht.

Opinie | Column
april 2009
AA20090241

Wat is kunst: voer voor juristen

E.H. Hondius

In deze column wordt door Hondius ingegaan op de invloed van de rechtswetenschap op andere wetenschapsgebieden als kunst, geneeskunde en theologie.

Opinie | Column
december 2007
AA20070941

Resultaat 25–33 van de 33 resultaten wordt getoond