Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RM Themis)


In dit artikel behorende bij de Rode draad ‘Canon van het Recht’ wordt ingegaan op de geschiedenis van Themis en het Rechtsgeleerd Magazijn, die later zijn samengevoegd tot RM Themis. Dit blad is als het ware het oudste nog steeds bestaande juridische tijdschrift. Daarnaast is het een van de weinige juridische tijdschriften dat niet gespecialiseerd is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Jansen

Verschijning: September 2009

Archiefcode: AA20090589

debat discipline jurisprudentie praktijk Rechtsgeleerd Magazijn Rode draad 'Canon van het recht' wetenschap

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Overig Rode draad Canon van het Recht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen