Vragen over de opleiding: aan wie moeten we ze stellen?


In deze column van Barendrecht gaat deze in op rechtenstudenten die veel breder zouden moeten kijken dan de technische bestudering van het recht omdat dit veel belangrijker is voor de maatschappij en er ook veel meer kennis voor handen is. Bijvoorbeeld over de werking van straffen in het strafrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Barendrecht

Verschijning: april 2009

Archiefcode: AA20090241

literatuur rechtenstudie sociale wetenschap toepassing verandering wetenschap

Opinie Column