Vijfde bedrijf – Het heel korte geding van een domme scheepskapitein


Gedachten over recht en litteratuur in zeven bedrijven. Dit jaar verschijnt in Ars Aequi een serie van zeven artikelen van Jan Leijten over recht en literatuur. In dit vijfde bedrijf bespreekt hij twee werken van Joseph Conrad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C.M. Leijten

Verschijning: oktober 2008

Archiefcode: AA20080752

bemiddeling eerlijkheid kennis literatuur recht vergelijking wetenschap

Perspectief Perspectiefartikel