Resultaat 13–20 van de 20 resultaten wordt getoond

Rampen en crises: aansprakelijkheid & verzekering of overheidsschadefonds?

T. Hartlief

Post thumbnail

De coronacrisis is ongekend, juist ook door de gevolgen van de getroffen overheidsmaatregelen, maar ook bij eerdere rampen en crises speelde de overheid in ieder geval in de afwikkelingsfase een hoofdrol. Het normale systeem van aansprakelijkheid en verzekering maakt bij de afwikkeling van schade door rampen en crises al snel plaats voor al dan niet incidentele overheids­schadefondsen. Hoe komt dat en valt hier wat aan te doen?

Bijzonder nummer | Crisis!
Juli 2021
AA20210734

Risicoverzwaring bij schadeverzekeringen

R. Feunekes

Dit proefschrift gaat over de verzwaring van de risco`s bij verzekeringen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2002
AA20020364

Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid

S.D. Lindenbergh

Hoge Raad 1 februari 2008, nr. C06/211HR, ECLI:NL:HR:2008:BB4767, LJN: BB4767, RvdW 2008, 178 (Kooiker/Taxicentrale Nijverdal) In deze zaak komt aan de orde wat de verhouding tussen de artikelen 7:611 BW (goed werkgeverschap) en 7:658 BW (aansprakelijkheid werkgever bij schending zorgplicht veilige werkomgeving). De Hoge Raad oordeelt dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die de werknemer leidt in zijn werkzaamheden indien deze schade naar redelijkheid te verzekeren is maar dit is nagelaten door de werkgever. Op de werkgever rust dus geen onbeperkte aansprakelijkheid, maar de werknemer komt wel een recht op behoorlijke verzekering toe. In de noot wordt de verhouding tussen de artikelen 7:611 en 7:658 BW verder uiteengezet en wordt het belang van de uitspraak besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2008
AA20080735

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV): een verrijking voor de consument?

A. Blom

Dit artikel behandeld de mogelijkheden en daarbij de voor- en nadelen, die de consument heeft om geschillen met verzekeraars buiten de overheidsrechter om te regelen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
Juli 2002
AA20020533

Toetsing van algemene voorwaarden bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Annotatie bij HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1800

W.H. van Boom

Hoge Raad 28 september 2018, nr. 18/00989, ECLI:NL:HR:2018:1800

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2020
AA20200060

Verzekerde verzwijging

M.F.J. Haak, P. Werdmuller

Redactioneel artikel waarbij wordt ingegaan op het nieuwe verzekeringsrecht waarbij de verzekerde in geval van verzwijging van enig feit toch een uitkering krijgt indien het verzwegen feit van geen invloed is geweest op de geleden schade. Ook krijgt de verzekerde een (kleinere) uitkering indien het feit wel een rol heeft gespeeld.

Opinie | Redactioneel
April 1997
AA19970195

Verzekering van catastrofale schade

W.C.T. Weterings

Post thumbnail

Gebeurtenissen als oorlogen, terroristische aanslagen, natuurrampen en atoomkern­reacties kunnen tot catastrofale schade leiden. Schadeverzekeraars sluiten dergelijke catastrofe­risico’s veelal uit in de verzekerings­voorwaarden. De vraag is welke schaderisico’s onder deze uitsluitingen vallen. Omvat het bijvoorbeeld ook schade door rellen en cyber­terrorisme? Tevens is de vraag hoe catastrofale schade dan wel kan worden opgevangen. In deze bijdrage wordt op deze vragen nader ingegaan.

Bijzonder nummer | Crisis!
Juli 2021
AA20210752

Verzekering voor vrijwilligers en organisatie noodzaak: een reaktie

N.N.H. Bos, M.A.J. de Jong

In deze reactie bij een eerder artikel in Ars Aequi over de noodzaak om een verzekering af te sluiten voor vrijwilligers die in dienst zijn, komen de auteurs tot een andere conclusie dan de oorspronkelijke auteurs en betogen op grond van een voorbeeld dat een aparte verzekering dient te worden afgesloten voor vrijwilligers.

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 1991
AA19910144

Resultaat 13–20 van de 20 resultaten wordt getoond