Katern 99: Rechtseconomie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): H.O. Kerkmeester, L.T. Visscher

Verschijning: juni 2006

Archiefcode: AAK20065553

aansprakelijkheid Bayesiaanse statistiek kansrekening maatschappelijk verantwoord ondernemen premiedifferentiatie statistiek verzekering

Metajuridica Rechtseconomie