Risicoverzwaring bij schadeverzekeringen


Dit proefschrift gaat over de verzwaring van de risco`s bij verzekeringen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Feunekes

Verschijning: Mei 2002

Archiefcode: AA20020364

aansprakelijkheid risicoverzwaring schadevergoeding verzekering

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage