Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond

‘Zeg Van Klaveren, ben jij al verzekerd?’

De collectieve aansprakelijkheid van artikel 138(248) Boek 2 BW: een weg zonder uitweg?

H. Houben

Op 1 januari 1987 is de misbruik-3 wetgeving van kracht geworden. Het is een typisch produkt uit de nieuwe generatie wetten die bedoeld zijn om alle vormen van misbruik en onbehoorlijk gebruik van vennootschappen te bestrijden. Een wezenlijk onderdeel van de wet vormt het expliciet omschreven beginsel van collectieve aansprakelijkheid van het bestuur van een vennootschap. Hieronder volgt een beschouwing over deze vorm van aansprakelijkheid en haar mogelijke gevolgen.

Verdieping | Studentartikel
september 1988
AA19880511

Bescherming van slachtoffers: voorrect of action directe?

F.G.H. Kristen, G.T.M.J. Raaijmakers

Redacteuren bepleiten in dit redactionele artikel een directe vordering van een benadeelde op de verzekeraar van de schade toebrengende partij om op die manier te ontkomen aan een mogelijk faillissement van de verzekerde. De voorrangspositie van art. 3:287 BW biedt volgens de redacteuren niet genoeg bescherming voor de benadeelde.

Opinie | Redactioneel
juni 1994
AA19940403

De economische rationale van het (nieuwe) verzekeringsrecht

L.T. Visscher

Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden. Titel 7.17 BW vervangt de oude regeling uit het Wetboek van Koophandel. Naar aanleiding van de introductie van titel 7.17 BW geeft deze bijdrage een (rechts)economische visie op verzekeringen. Eerst zal uiteengezet worden waarom mensen verzekeringen afsluiten en waarom ze bereid zijn hiervoor een premie te betalen die hoger is dan het verwachte risico dat ze er mee afdekken. Vervolgens gaat het artikel in op twee belangrijke problemen die kunnen ontstaan wanneer mensen verzekerd zijn: moreel risico en averechtse selectie.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2006
AA20060485

Inleiding Rode draad ‘Beroepsaansprakelijkheid’

J. Broekhuizen, A.J. Verheij, A. van Vught

In deze inleiding bij de Rode draad 'Beroepsaansprakelijkheid' wordt ingegaan op het nieuwe thema van de Rode draad en wordt geschetst welke onderwerpen aan bod kunnen komen bij de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar.

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
januari 1995
AA19950012

Is beroepsaansprakelijkheid iets bijzonders?

C.J.H. Brunner

In de laatste bijdrage aan de Rode draad 'Beroepsaansprakelijkheid' komen de volgende onderwerpen aan de orde: het vrije beroep; het verschil tussen beroep en bedrijf; kunstfouten en beroepsfouten; het criterium 'fout', alsmede de daardoor veroorzaakte schade; aansprakelijkheid en verzekering; beperking van aansprakelijkheid en verhaal; de maatschap en de praktijk BV. Een en ander staat in het teken van de vraag: is beroepsaansprakelijkheid iets bijzonders?

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
december 1995
AA19950932

Jurisprudentie Verzekeringsrecht 1930-2023

W.H. van Boom, J. Derksen

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken op het gebied van het verzekeringsrecht van 1930 tot 2023.

9789493199873 - 06-02-2023

juni 2008

Katern 107: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

juni 1989

Katern 31: Handelsrecht

B. Wessels

september 1989

Katern 32: Konsumentenrecht

E.H. Hondius

maart 1990

Katern 34: Handels- en ondernemingsrecht

B. Wessels

september 1993

Katern 48: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

september 1996

Katern 60: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond