Toetsing van algemene voorwaarden bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Annotatie bij HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1800


Hoge Raad 28 september 2018, nr. 18/00989, ECLI:NL:HR:2018:1800


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. van Boom

Verschijning: Januari 2020

Archiefcode: AA20200060

Hoge Raad 28-09-2018 (ECLI:NL:HR:2018:1800) zaaknummer: 18/00989

arbeidsongeschiktheid consument inhoudstoetsing kernbeding oneerlijk beding uitleg polisvoorwaarden verzekering

Burgerlijk recht VermogensrechtSociaal-economisch recht Sociaal recht

Annotaties en wetgeving Annotatie