Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid


Hoge Raad 1 februari 2008, nr. C06/211HR, ECLI:NL:HR:2008:BB4767, LJN: BB4767, RvdW 2008, 178 (Kooiker/Taxicentrale Nijverdal)

In deze zaak komt aan de orde wat de verhouding tussen de artikelen 7:611 BW (goed werkgeverschap) en 7:658 BW (aansprakelijkheid werkgever bij schending zorgplicht veilige werkomgeving). De Hoge Raad oordeelt dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die de werknemer leidt in zijn werkzaamheden indien deze schade naar redelijkheid te verzekeren is maar dit is nagelaten door de werkgever. Op de werkgever rust dus geen onbeperkte aansprakelijkheid, maar de werknemer komt wel een recht op behoorlijke verzekering toe. In de noot wordt de verhouding tussen de artikelen 7:611 en 7:658 BW verder uiteengezet en wordt het belang van de uitspraak besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.D. Lindenbergh

Verschijning: oktober 2008

Archiefcode: AA20080735

Hoge Raad 01-02-2008 (ECLI:NL:HR:2008:BB4767) zaaknummer: C06/211HR

goed werkgeverschap schade uitoefening werkzaamheden verzekering zorgplicht

Burgerlijk recht VermogensrechtSociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie