Verzekering voor vrijwilligers en organisatie noodzaak: een reaktie


In deze reactie bij een eerder artikel in Ars Aequi over de noodzaak om een verzekering af te sluiten voor vrijwilligers die in dienst zijn, komen de auteurs tot een andere conclusie dan de oorspronkelijke auteurs en betogen op grond van een voorbeeld dat een aparte verzekering dient te worden afgesloten voor vrijwilligers.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N.N.H. Bos, M.A.J. de Jong

Verschijning: Februari 1991

Archiefcode: AA19910144

aansprakelijkheid gezagsverhouding reactie verzekering vrijwilligerswerk

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Verzekeringsrecht

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen