Verzekerde verzwijging


Redactioneel artikel waarbij wordt ingegaan op het nieuwe verzekeringsrecht waarbij de verzekerde in geval van verzwijging van enig feit toch een uitkering krijgt indien het verzwegen feit van geen invloed is geweest op de geleden schade. Ook krijgt de verzekerde een (kleinere) uitkering indien het feit wel een rol heeft gespeeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.F.J. Haak, P. Werdmuller

Verschijning: April 1997

Archiefcode: AA19970195

fraude premie verzekerde som verzekering verzwijging

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Verzekeringsrecht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen