verandering

Resultaat 25–36 van de 38 resultaten wordt getoond

Nederlandse Jurisprudentie 1993

G. Buist, C.E. du Perron

Afdruk van de Nederlandse Jurisprudentie van 1993 (!) waarin beneden staat dat toestemming tot annotatie is geweigerd.

Opinie | Redactioneel
maart 1988
AA19880150

Nieuwe geschillenregeling voor ondernemingsraden

M.Tj. Bouwes

In dit artikel wordt de nieuwe geschillenregeling voor ondernemingsraden besproken die is neergelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De regeling geeft regels ten aanzien van geschilbeslechting tussen onderdelen van de ondernemingsraad en geschillen met de ondernemer. Er wordt ingegaan op de veranderde taak van de bedrijfscommissie. Daarnaast wordt de toegang tot de rechter besproken, evenals de integratie van procedures en regels op lager niveau. Tenslotte komt het hoger beroep en de kosten van rechtsbijstand aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1990
AA19900383

Onderwijsballonnen

F.G.H. Kristen, M. Thöenes

Redactioneel artikel over de onzekerheid die de uitlatingen van de minister van Onderwijs & Wetenschappen teweeg brengen over de veranderingen in het hoger onderwijs en die rechtspositie en rechtszekerheid van (aankomend) studenten aantast.

Opinie | Redactioneel
september 1995
AA19950657

Recht op ontwikkeling als nieuw beginsel van modern volkenrecht

P.J.I.M. de Waart

In dit artikel wordt ingegaan op het gebruik van rechtsbeginselen binnen het volkenrecht. Er wordt ingegaan op het feit dat rechtsbeginselen in het internationaal recht aan ontwikkelingen bloot staan. In het artikel worden de fundamentele beginselen van het volkenrecht beschreven, zoals de soevereiniteit van het volk. Daarna wordt ingegaan op rechtsbeginselen binnen de internationale rechtsgemeenschap.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910944

Rechtsvraag (195) positieve actie en positieve discriminatie

B.P. Sloot

In deze rechtsvraag wordt ingegaan op de positieve actie en positieve discriminatie bij de diversiteit binnen een onderneming. De gemeente stelt hier strenge voorwaarden bij.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1990
AA19900402

Rechtsvraag (210) NBW: overgangsrecht

B.C. de Die

Rechtsvraag naar NBW die ingaat op de belangrijke regels rondom het overgangsrecht die de overgang van oud naar nieuw burgerlijk recht goed moeten regelen. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: algemene voorwaarden, eigendomsvoorbehoud, immateriële schade en het overeenkomsten- en schadevergoedingsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1991
AA19911142

Samenlevingsvormen en de wetgever

M. van Hoeken

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende samenlevingsvormen die bestaan in de Nederlandse samenleving. Waar vroeger alleen het huwelijk de enige gelegitimeerde was, bestaan er tegenwoordig veel meer. In dit artikel worden deze samenlevingsvormen, haar kenmerken en haar rechtsgevolgen besproken. Er wordt gekeken vanuit het privaat recht en sociaal zekerheidsrecht. Ook worden de gesignaleerde problemen besproken alsmede een mogelijk registratiesysteem en de aanpassing van het huwelijksrecht.

Verdieping | Studentartikel
februari 1993
AA19930078

Se vogliamo che tutto rimanga com’è…

Over de ontwikkeling van het ondernemingsrecht

T.A. Keijzer

Post thumbnail Wat hebben het leven van een Siciliaanse prins en de ontwikkeling van het ondernemingsrecht met elkaar gemeen? In deze beschouwing wordt, na een korte literaire inleiding, besproken hoe fasen in het ondernemingsrecht elkaar afwisselen, en wat de gevolgen daarvan zijn voor de inrichting van de wet.

Opinie | Amuse
december 2019
AA20190934

Sta op en maak revolutie!

Interview met prof.mr. C.A.J.M. Kortmann

A. Kristic, R.J.B. Schutgens

Post thumbnail Interview met prof. mr. C.A.J.M. Kortmann die eind februari 2009 met emeritaat ging. In het artikel wordt ingegaan op het leven, staatsrechtelijke veranderingen en stommiteiten in Den Haag. De invloed van andere wetenschappen op de juristerij, het staatsrecht en de politiek. Ook komt aan de orde in hoeverre studenten zijn veranderd.

Verdieping | Interview
maart 2009
AA20090196

Statische en dynamische rechtsfeiten

J.C. Hage

Post thumbnail In deze bijdrage wordt de aandacht van de lezer gevraagd voor een ander aspect van de werking van rechtsregels, namelijk dat sommige regels betrekking hebben op tijdloze relaties tussen feiten, terwijl andere rechtsregels betrekking hebben op de dynamiek van het recht. Dit gegeven vindt zijn weerklank in een onderscheid tussen twee soorten rechtsfeiten waaraan tot nog toe niet of nauwelijks aandacht werd besteed in Nederland, namelijk het onderscheid tussen statische en dynamische rechtsfeiten. In het artikel wordt eerst ingegaan op hoe de werking van regels kan leiden tot nieuwe feiten. Daarna komt het onderscheid aan de orde tussen statische en dynamische rechtsfeiten en – in het verlengde daarvan – tussen statische en dynamische rechtsregels.

Verdieping | Studentartikel
februari 2009
AA20090091

Strafrechtelijk optreden is van nature betrekkelijk onbeschaafd

Interview met prof.mr. G.J.M. Corstens, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

J. Postma, A. van Veen

Interview met de Nijmeegse hoogleraar strafrecht Geert Corstens in het kader van de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging'. In het interview komen onder andere het veranderende strafrecht en in het bijzonder het daderschap, praktische oplossingen, herrijking van het Wetboek van Strafrecht, inkijkoperaties en andere werkzaamheden in het kader van de strafvordering, vormvereisten in vergelijking met het administratief recht, vertrouwen van de burger in het strafrecht, hoogleraarschap, conclusies van de A-G en de Hoge Raad

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging | Verdieping | Interview
september 1994
AA19940569

UN Supervision of Post-Conflict Reconstruction and the Domestic Jurisdiction of States

E. de Brabandere

Post thumbnail In dit Engelstalige artikel wordt ingegaan op de veranderende taken en bevoegdheden van de VN Veiligheidsraad. Waar in het verleden veel zaken nog als uitsluitende interne aangelegenheden werden gezien, worden deze tegenwoordig gezien als bedreigingen van de internationale vrede en veiligheid. Ook heeft de VN Veiligheidsraad meer invloed gekregen door de steeds verdergaande democratisering van staatsstructuren en is de 'internationale jurisdictie' uitgebreid. In het artikel wordt deze ontwikkeling besproken.

Verdieping | Studentartikel
februari 2009
AA20090103

Resultaat 25–36 van de 38 resultaten wordt getoond