Rechtsvraag (210) NBW: overgangsrecht


Rechtsvraag naar NBW die ingaat op de belangrijke regels rondom het overgangsrecht die de overgang van oud naar nieuw burgerlijk recht goed moeten regelen. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: algemene voorwaarden, eigendomsvoorbehoud, immateriële schade en het overeenkomsten- en schadevergoedingsrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.C. de Die

Verschijning: december 1991

Archiefcode: AA19911142

burgerlijk recht NBW special rechtsvraag verandering wijziging

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag