UN Supervision of Post-Conflict Reconstruction and the Domestic Jurisdiction of States


In dit Engelstalige artikel wordt ingegaan op de veranderende taken en bevoegdheden van de VN Veiligheidsraad. Waar in het verleden veel zaken nog als uitsluitende interne aangelegenheden werden gezien, worden deze tegenwoordig gezien als bedreigingen van de internationale vrede en veiligheid. Ook heeft de VN Veiligheidsraad meer invloed gekregen door de steeds verdergaande democratisering van staatsstructuren en is de ‘internationale jurisdictie’ uitgebreid. In het artikel wordt deze ontwikkeling besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. de Brabandere

Verschijning: februari 2009

Archiefcode: AA20090103

democratie interventie jurisdictie resolutie veiligheid Veiligheidsraad verandering VN vrede

Internationaal Europees en buitenlands recht Overige Rechtsbronnen

Verdieping Studentartikel