Recht op ontwikkeling als nieuw beginsel van modern volkenrecht


In dit artikel wordt ingegaan op het gebruik van rechtsbeginselen binnen het volkenrecht. Er wordt ingegaan op het feit dat rechtsbeginselen in het internationaal recht aan ontwikkelingen bloot staan. In het artikel worden de fundamentele beginselen van het volkenrecht beschreven, zoals de soevereiniteit van het volk. Daarna wordt ingegaan op rechtsbeginselen binnen de internationale rechtsgemeenschap.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J.I.M. de Waart

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910944

internationaal rechtelijke betrekkingen rechtsbeginselen verandering Verdragen volkenrecht

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen