Samenlevingsvormen en de wetgever


In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende samenlevingsvormen die bestaan in de Nederlandse samenleving. Waar vroeger alleen het huwelijk de enige gelegitimeerde was, bestaan er tegenwoordig veel meer. In dit artikel worden deze samenlevingsvormen, haar kenmerken en haar rechtsgevolgen besproken. Er wordt gekeken vanuit het privaat recht en sociaal zekerheidsrecht. Ook worden de gesignaleerde problemen besproken alsmede een mogelijk registratiesysteem en de aanpassing van het huwelijksrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. van Hoeken

Verschijning: februari 1993

Archiefcode: AA19930078

huwelijksrecht samenlevingsvormen samenwonen verandering

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrechtSociaal-economisch recht Sociaal recht

Verdieping Studentartikel